Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre Mojmírovská cesta 11,95112 Ivanka pri Nitre 371580106 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra eustream, a.s., Votrubova 11/A, Bratislava - MČ Ružinov, 82109
Spaľovacie zariadenie nad 50 MW - plynové turbíny KS, Veľké Zlievce 470110105 -, -, - IŽP Banská Bystrica eustream, a.s., Votrubova 11/A, Bratislava - MČ Ružinov, 82109
eustream a.s., Oblasť Veľké Kapušany Kompresorová stanica 01 Veľké Kapušany, 079 48 571040206 1.1. IŽP Košice eustream, a.s., Votrubova 11/A, Bratislava - MČ Ružinov, 82109
eustream a.s., oblasť Jablonov nad Turňou, Kompresorová stanica 02 Jablonov nad Turňou, 049 43 570930106 1.1. IŽP Košice eustream, a.s., Votrubova 11/A, Bratislava - MČ Ružinov, 82109
eustream, a.s., Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves Lakšárska Nová Ves 371580617 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava eustream, a.s., Votrubova 11/A, Bratislava - MČ Ružinov, 82109
ČOV a vodohospodárske stavby KS Veľké Zlievce KS Veľké Zlievce 470110213 6.11. IŽP Banská Bystrica eustream, a.s., Votrubova 11/A, Bratislava - MČ Ružinov, 82109