Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Farma ošípaných Terezov Terezov 4, 920 03 Hlohovec, časť Šulekovo 374700107 6. 6. bod b), 6. 6. bod c), 6. 6. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra EPP Slovensko s. r. o., Terezov 4, Hlohovec, 92003
Farma ošípaných Veľký Cetín Nitrianska 9501 371230606 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra EPP Slovensko s. r. o., Terezov 4, Hlohovec, 92003
Farma ošípaných Vráble k.ú. Vráble 371230706 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra EPP Slovensko s. r. o., Terezov 4, Hlohovec, 92003
Hydinárska farma Vráble II rodičovský chov Štúrova 108 371230506 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra EPP Slovensko s. r. o., Terezov 4, Hlohovec, 92003