Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výroba formaldehydu IV. Priemyselná 720, Strážske, 072 22 570190104 4.1. bod b) IŽP Košice DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o., Priemyselná 720, Strážske, 07222
Výroba lepidiel Priemyselná 720, Strážske, 072 22 570190205 4.1. bod b) IŽP Košice DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o., Priemyselná 720, Strážske, 07222