Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Biodegradačná plocha v areáli skládky v Zohore Bratislavská 370180413 5.1. bod a), 5.1. bod c), 5.1. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 90051
Neutralizačná stanica, Žilina-Bytčica .A.S.A. Slovensko spol. s r.o. Na stanicu 2201009 Žilina 770930111 5.1. bod a) IŽP Žilina FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 90051
Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Dolný Bar 32 370160104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 90051
Solidifikačná linka v areáli skládky odpadov v Zohore Bratislavská 370180208 -, -, - IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 90051
Technológia na triedenie, drvenie a výrobu alternatívneho paliva z komunálneho odpadu Bratislavská 18 373520114 5.3. bod b) 2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 90051