Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Prevádzka svetelných stabilizátorov Priemyselná 720,Strážske, 072 22 570520105 4.1. bod d) IŽP Košice Chemko a.s. Slovakia, Pribinova 25, Bratislava - MČ Staré Mesto, 07222