Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
LEVICKÉ MLIEKARNE a.s. Júrska cesta 2 371640107 6. 4. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s., Jurská cesta 2, Levice, 93480