Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Hydinárska farma Čaklov Hala č. 14 na výkrm brojlerov Čaklov 571520113 6. 6. bod a) IŽP Košice HYDINA SK s.r.o., Nová Ľubovňa 505, Nová Ľubovňa, 06511