Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Lakovňa DKTL Bojnická 3 Bratislava 371670105 2.6. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava MATADOR Automotive Bratislava, a.s., Bojnická 3, Bratislava - MČ Nové Mesto, 83104