Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Zinkovňa Malacky Továrenská ul.90101 Malacky 371680106 2.3. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava ZinkPower s.r.o., Továrenská ul. 17, Malacky, 90101