Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Kogeneračný energetický zdroj KEZ Košice Magnezitárska cesta, 040 01 Košice 571530103 1.1. IŽP Košice ENERGY GAS a.s., Havlíčkova 29, Košice - MČ Sever, 04001