Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov a zhodnocovanie ostatných odpadov EBA, s.r.o. Strážske 571120308 5.1. bod a) IŽP Košice EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava - MČ Petržalka, 85101
Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov Košická 1,Prešov, 080 01 571120206 5.1. bod a) IŽP Košice EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava - MČ Petržalka, 85101
Zariadenie na biodegradáciu odpadov Košútska cesta 1088 371690205 5.1. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava - MČ Petržalka, 85101
Zariadenie na biodegradáciu odpadov Spišská Belá, 059 01 571120106 5.1. bod a) IŽP Košice EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava - MČ Petržalka, 85101
Zariadenie na biodegradáciu odpadov - prevádzka Pezinok Šenkvická 11, Pezinok 371690106 5.1. bod a), 5.1. bod c), 5.1. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava - MČ Petržalka, 85101
Zariadenie na biodegradáciu odpadov EBA, s.r.o., 038 52 Sučany 038 52 Sučany 770030103 5.1. bod a) IŽP Žilina EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava - MČ Petržalka, 85101
Zariadenie na fyzikálno-chemickú úpravu odpadov solidifikáciou - Pezinok Šenkvická cesta 11 Pezinok 371690414 5.1. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava - MČ Petržalka, 85101
Zariadenie na zneškodňovanie odpadov biodegradácou, prevádzka EBA s.r.o - Lukavica Lukavická cesta 39 470660105 5.1. bod a) IŽP Banská Bystrica EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava - MČ Petržalka, 85101