Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Spracovanie kukurice - výroba škrobu, sirupov a krmív Boleráz Boleráz 371700107 6. 4. bod b) 2. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., Boleráz, 91908