Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Chov brojlerov - Agronovaz a.s., Nové Mesto nad Váhom Veľké Bierovce 913 11, pošta Trenč. Stankovce 770830107 6. 6. bod a) IŽP Žilina BEST MEAT s.r.o., Panenská 24, Bratislava - MČ Staré Mesto, 04012
Chov brojlerových kurčiat Horné Orešany 371220106 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra BEST MEAT s.r.o., Panenská 24, Bratislava - MČ Staré Mesto, 04012
Hala č. 15 na výkrm brojlerov, hydinová farma Čaklov Čaklov 571540113 6. 6. bod a) IŽP Košice BEST MEAT s.r.o., Panenská 24, Bratislava - MČ Staré Mesto, 04012
Hydinová farma Slaná Lehota Slaná Lehota 1 470650106 6. 6. bod a) IŽP Banská Bystrica BEST MEAT s.r.o., Panenská 24, Bratislava - MČ Staré Mesto, 04012
Hydinárska Farma Rožňava Breziny 240, 049 45 Jovice 570740105 6. 6. bod a) IŽP Košice BEST MEAT s.r.o., Panenská 24, Bratislava - MČ Staré Mesto, 04012
Hydinárska farma - Čaklov Čaklov, 094 35 570580105 6. 6. bod a) IŽP Košice BEST MEAT s.r.o., Panenská 24, Bratislava - MČ Staré Mesto, 04012
Hydinárska farma Malý Slavkov Malý Slavkov, 060 01 571250106 6. 6. bod a) IŽP Košice BEST MEAT s.r.o., Panenská 24, Bratislava - MČ Staré Mesto, 04012
Hydinárska farma Spišské Tomášovce Spišské Tomášovce, 052 01 571100106 6. 6. bod a) IŽP Košice BEST MEAT s.r.o., Panenská 24, Bratislava - MČ Staré Mesto, 04012
Sredisko Sever - brojlery k.ú. Rimavská Sobota 740050103 6. 6. bod a) IŽP Banská Bystrica BEST MEAT s.r.o., Panenská 24, Bratislava - MČ Staré Mesto, 04012
Stredisko Lapša - brojlery Tornaľa - Starňa 470050206 6. 6. bod a) IŽP Banská Bystrica BEST MEAT s.r.o., Panenská 24, Bratislava - MČ Staré Mesto, 04012
Veľkochov nosníc - Vinica k.ú. Vinica 470350105 6. 6. bod a) IŽP Banská Bystrica BEST MEAT s.r.o., Panenská 24, Bratislava - MČ Staré Mesto, 04012