Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Heineken Slovensko, a.s. Pivovar v Hurbanove Novozámocká 2 371750107 6. 4. bod b) 2. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, Hurbanovo, 94701
Heineken Slovensko, a.s. Čistiareň odpadových vôd Loka Sesíleš 9505 371750216 6.11. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, Hurbanovo, 94701