Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
ecorec Slovensko - zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním Glejovka 15 371760105 5.1. bod b), 5.1. bod c), 5.1. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 90203