Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Farma ošípaných Lipová 371770117 6. 6. bod b), -, - IŽP Bratislava, pracovisko Nitra TEKRO Nitra, s.r.o., Párovské Háje, Nitra, 94901
Veľkochov ošípaných - produkcia bravčového mäsa Farma ošípaných Veľký Ďúr 371770106 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra TEKRO Nitra, s.r.o., Párovské Háje, Nitra, 94901