Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výroba biotechnologických produktov Slovenská Ľupča 938 473510114 4.1. bod b), 4.1. bod d), 4.1. bod d) IŽP Banská Bystrica Evonik Fermas s.r.o., Slovenská Ľupča 938, Slovenská Ľupča, 97613