Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Farma ošípaných Dedina Mládeže Dedina Mládeže 694604 Dedina Mládeže 371800106 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra AGROREAL Dedina Mládeže, a.s., Dedina Mládeže 6, Dedina Mládeže, 94604