Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Povrchová úprava - kataforetická linka, Neutralizačná stanica NS 12 Továrenská 49 371810105 2.6. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra KTL ZM, a.s., Továrenská 49, Zlaté Moravce, 95301