Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Zlievareň SEZ, a.s. - Výroba sivej liatiny Hornádska 1, Krompachy, 053 42 570590105 2.4. IŽP Košice Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť, Hornádska 1, Krompachy, 05342