Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Úprava pletenín - poťahov na matrace a ich konfekcia J. Zigmundíka 1489 373530114 6. 2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs s.r.o., J. Zigmundíka 1489, Vrbové, 92203