Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výroba výrobkov z PUR peny pre automobilový priemysel Mikušovská cesta 5363 473610114 4.1. bod h) IŽP Banská Bystrica Adient Slovakia s.r.o. - odštepný závod Lučenec, Mikušovská cesta 5363, Lučenec, 98401