Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Hydinárska farma Spišské Podhradie Spišské Podhradie, 053 04 571150107 6. 6. bod a) IŽP Košice TATRA-AGROLEV, s.r.o., Nový dvor 16/3002, Levoča, 05401