Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výroba Al zliatin a nakladanie s odpadmi Ľubochnianska 2/a, Ľubotice, 080 06 750390104 2.5. bod b), 5.1. bod a), 5.1. bod a) IŽP Košice TAVAL, s.r.o., Ľubochnianska 2/a, Ľubotice, 08006