Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výroba tehál a tehliarenských výrobkov Čemernianska 137, Vranov nad Topľou, 093 03 570990106 3.5. IŽP Košice TEHELNE VRANOV s.r.o., Laborecká 80, Humenné, 06601