Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Žabany - skládka na nie nebezpečný odpad, I.etapa Žabany, 071 01 750030103 5.4. IŽP Košice Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, Partizánska 55, Michalovce, 07101