Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3, Košice, 042 92 570840106 1.1. IŽP Košice Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKO, a.s., Teplárenská 3, Košice - MČ Juh, 04292