Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Hospodársky dvor Topoľany Letná 35, Michalovce, 071 01 571130106 6. 6. bod a) IŽP Košice AGROCASS plus, spol. s r.o., Železničná 2, Čaňa, 04414
Hydinárska farma Zemplinská Teplica Zemplinská Teplica 571220105 6. 6. bod a) IŽP Košice AGROCASS plus, spol. s r.o., Železničná 2, Čaňa, 04414