Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U.S.Steel Košice s.r.o. VA U.S.Steel Košice, 044 54 Košice 570021710 5.4. IŽP Košice U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice - MČ Šaca, 04454
Dynamolinky Vstupný areál U.S.Steel Košice,Košice, 044 54 570020504 6. 7. IŽP Košice U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice - MČ Šaca, 04454
Koksovňa Vstupný areál U.S.Steel Košice,Košice, 044 54 570021306 1.3. IŽP Košice U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice - MČ Šaca, 04454
Lakoplastovacia linka Vstupný areál U.S.Steel Košice,Košice, 044 54 570021106 6. 7. IŽP Košice U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice - MČ Šaca, 04454
Moriace linky Vstupný areál U.S.Steel Košice,Košice, 044 54 570020404 2.6. IŽP Košice U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice - MČ Šaca, 04454
Oceliareň I Vstupný areál U.S.Steel Košice,Košice, 044 54 570021206 2.2. IŽP Košice U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice - MČ Šaca, 04454
Oceliareň II Vstupný areál U.S.Steel Košice,Košice, 044 54 570020605 2.2., 5.1. bod a), 5.1. bod a) IŽP Košice U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice - MČ Šaca, 04454
Pocínovňa Vstupný areál U.S.Steel Košice,Košice, 044 54 570020805 2.6. IŽP Košice U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice - MČ Šaca, 04454
Pozinkovacia linka č. 1,2 Vstupný areál U.S.Steel Košice,Košice, 044 54 570021005 2.3. bod c), 2.6., 2.6. IŽP Košice U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice - MČ Šaca, 04454
Pozinkovacia linka č. 3 Vstupný areál U.S.Steel Košice,Košice, 044 54 570021505 2.3. bod c), 2.6., 2.6. IŽP Košice U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice - MČ Šaca, 04454
Príprava výroby Vstupný areál U.S.Steel Košice,Košice, 044 54 570020304 2.1. IŽP Košice U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice - MČ Šaca, 04454
Skládka nebezpečného odpadu U.S.Steel Košice s.r.o. - I.,II.,III.kazeta, Skládka U.S.Steel Košice s.r.o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný Vstupný areál U.S.Steel Košice,Košice, 044 54 750020103 5.4. IŽP Košice U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice - MČ Šaca, 04454
Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U. S. Steel044 54 Košice 570021608 5.4. IŽP Košice U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice - MČ Šaca, 04454
Teplá valcovňa Vstupný areál U.S.Steel Košice,Košice, 044 54 570020204 2.3. bod a) IŽP Košice U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice - MČ Šaca, 04454
Vysoké pece U.S.Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel Košice,Košice, 044 54 570020905 2.2. IŽP Košice U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice - MČ Šaca, 04454
ČOV Sokoľany - DZ Energetika a Výroba tepla - DZ Ferroenergy Vstupný areál U.S.Steel Košice,Košice, 044 54 570021406 1.1. IŽP Košice U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice - MČ Šaca, 04454