Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Farma nosníc Kežmarok (pôvpdný názov -Farma "B") Malý Slavkov, 060 01 571250206 6. 6. bod a) IŽP Košice HYDINA HOLDING, s.r.o., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 03101