Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Zlievareň sivej liatiny Južná trieda 82, Košice, 040 01 570800105 2.4., 5.1. bod a), 5.1. bod a) IŽP Košice VSS Foundry, s.r.o., Južná trieda 82, Košice - MČ Staré mesto, 04001