Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Závod na výrobu domácich spotrebičov - Lakovňa Hlavná 1, Poprad, 058 01 571260107 2.6. IŽP Košice WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o., Galvaniho 17/C, Bratislava - MČ Ružinov, 82009