Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
TEC - kotolňa na zemný plyn Škrobárova 5 720020103 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Považský cukor a.s., Cukrovarská 311/9, Trenčianska Teplá, 91411
Výroba cukru a kotolňa Trenčianska Teplá Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenč.Teplá 770430104 6. 4. bod b) 2., 1.1., 1.1. IŽP Žilina Považský cukor a.s., Cukrovarská 311/9, Trenčianska Teplá, 91411