Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Finálna výroba tukov a olejov Račianska 76836 04 Bratislava 370030306 6. 4. bod b) 2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava PALMA a. s., Račianska 76, Bratislava - MČ Nové Mesto, 83604