Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Žiarová zinkovňa Hornádska 1, Krompachy, 053 41 570350103 2.3. bod c), 2.6., 2.6. IŽP Košice ZINKOZA, a.s., Hornádska 83, Krompachy, 05342