Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Olejáreň Račianska 76836 04 Bratislava 370030206 6. 4. bod b) 2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLAVIA CAPITAL Group, a.s., Mostová 2, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81102
Rafinéria Račianska 76836 04 Bratislava 370030407 6. 4. bod b) 2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLAVIA CAPITAL Group, a.s., Mostová 2, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81102