Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
farma ošíp. 031 01 Liptovský Mikuláš 770540104 6. 6. bod b) IŽP Žilina AGRO-RACIO s.r.o., Liptovský Mikuláš, 03101
farma ošíp. 031 01 Liptovský Mikuláš 770540204 6. 6. bod b) IŽP Žilina AGRO-RACIO s.r.o., Liptovský Mikuláš, 03101