Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie 914 42 Horné Srnie 770100103 3.1. bod a) IŽP Žilina CEMMAC a.s., Horné Srnie 14, Horné Srnie, 91442