Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výroba vlnitej lepenky a kartonáže - Duropack Turpak Obaly, a.s. Robotnícka 1036 80 Martin 770960114 6. 1. bod b) IŽP Žilina DS Smith Turpak Obaly, a.s., Robotnícka 1, Martin, 03680