Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Chlórová chémia Kopanice 1778 370211405 4.4., 4.2 bod a), 4.2 bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Difenylamín Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa 370211606 4.1. bod d) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Dusantox a ČOV Kopanice 1778 370211506 4.1. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Horčíková chémia - výroba DUHOR-u, DUMAG-u, DUKAMAG-u Administratívna budova, ev. č. 1236,927 03 Šaľa 370210305 4.2. bod c), 4.3., 4.3. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Irganox Kopanice 1778 370211305 4.1. bod d) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Kyselina dusičná II, Kyselina dusičná III Admin. budova 1236 370211105 4.2. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Močovina 3 Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa 370210805 4.3. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Novozir Kopanice 1778 370211707 4.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Riadená skládka tuhých odpadov 92571 Trnovec n/Váhom 370210104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Spalovňa odpadov Kopanice 1778 370211807 5.2. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Tepláreň Kopanica 1778 370211007 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue Admin. budova 1236 370210505 4.3. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Výroba LAD a dusičnanu amónneho Admin. budova 1236 370210905 4.3. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Výroba PVAC disperzií a lepidiel Admin. budova 1236 370211205 4.1. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Výroba agrochemikálií Nobelova 34 370250306 4.4. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Výroba inhibítora navulkanizácie - Duslín 1,2 Kopanica 1778 370210205 4.1. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Výroba kyseliny dusičnej KD-2 a Výroba koncentrovanej kyseliny dusičnej Priemyselná 720, Strážske, 072 22 570310104 4.2. bod b) IŽP Košice Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Výroba prísad do mazacích olejov Nobelova 34 370250507 4.1. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Výroba sulfenaxov Nobelova 34 370250406 4.1. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Výrobňa DAM 390 a Výrobňa LAV Priemyselná 720,Strážske, 072 22 570310205 4.3. IŽP Košice Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Čistenie odpadových vôd medzi Turbínovou a Elektrárenskou ulicou 370212306 6.11. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Čpavok 2 Admin. budova 1236 370210707 4.2 bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Čpavok 3 370210607 4.2 bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Čpavok 4 Administratívna budova, ev. č. 1236927 03 Šaľa 370210115 4.2 bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703