Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Dolvap, s.r.o. Varín-prevádzka Varín, Priemyselná, 013 03 Varín Priemyselná ul, 013 03 Varín 770500104 3.1. bod a) IŽP Žilina DOLVAP, s.r.o., Priemyselná ul., Varín, 01303