Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč - Bresty Svätojánska 8908 51 Holíč 373630114 5.4., 5.3. bod b) 2., 5.3. bod b) 2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava VPP servis, s.r.o., Svätojánska 8, Holíč, 90851