Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Elektrovod Slovakia, s.r.o. - Zinkovňa Prievidza Nábr. Sv. Cyrila 47, Prievidza 470510104 2.3. bod c), 2.6., 2.6. IŽP Banská Bystrica Elektrovod Slovakia, s.r.o., Bytčická cesta 4, Žilina, 01042
Žiarová zinkovňa Humenné Fidlíkova 4, 066 01 Humenné 571470112 2.6., 2.3. bod c), 2.3. bod c) IŽP Košice Elektrovod Slovakia, s.r.o., Bytčická cesta 4, Žilina, 01042
Žiarová zinkovňa, prevádzka 240 Bytčická cesta 4, 01042 Žilina 770270104 2.6. IŽP Žilina Elektrovod Slovakia, s.r.o., Bytčická cesta 4, Žilina, 01042