Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Farma Beluša - za Hliníkom - výkrm brojlerov, 018 64 Beluša - Za Hliníkom, okres Považská Bystrica 018 61 Beluša 770710105 6. 6. bod a) IŽP Žilina FARMA JANEK, spol. s r.o., Beluša, 01861