Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
FARMAVET - prevádzka Ľubeľa - farma na chov hydiny Ľubeľa 770490204 6. 6. bod a) IŽP Žilina FARMAVET s.r.o., Kirovova 3932, Martin, 03601
Farmavet-prevádzka Sučany-farma na chov hydiny Kirovova 3932, 036 01 Martin 770490104 6. 6. bod a) IŽP Žilina FARMAVET s.r.o., Kirovova 3932, Martin, 03601
Integrovaný chov hydiny k.ú. Horné Pršany 470830107 6. 6. bod a) IŽP Banská Bystrica FARMAVET s.r.o., Kirovova 3932, Martin, 03601
6. 6. bod a), -, - IŽP Banská Bystrica FARMAVET s.r.o., Kirovova 3932, Martin, 03601