Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výrobný areál GALMM s.r.o. Ul.J.Jančeka 39 034 01 Ružomberok 770400104 2.6. IŽP Žilina GALMM s.r.o., Ul.J.Jančeka 39, Ružomberok, 03401