Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Galvanika,s.r.o., Areál PD č.137, 020 61 Dolná Breznica Areál PD č.137, 02061 Dolná Breznica 770280104 2.6. IŽP Žilina GALVANIKA, s.r.o., Areál PD č.137, Dolná Breznica, 02061