Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
HYZA, a.s. Žilina - bitúnok s kapacitou zabíjania väčšou ako 50 t za deň, Košická cesta, 010 48 Žilina Košická cesta, 01048 Žilina 770470104 6. 4. bod a) IŽP Žilina HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, Topoľčany, 95592
Porážka hydiny Odbojárov 2279/37 371250106 6. 4. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, Topoľčany, 95592
Porážkareň hydiny Potočná 1 371290106 6. 4. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, Topoľčany, 95592