Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Farma Beluša - Rašov - výkrm brojlerov, 018 64 Beluša - Rašov, okres Považská Bystrica Beluša 770460104 6. 6. bod a) IŽP Žilina JANEK s.r.o., Dolný Moštenec 122, Považská Bystrica, 01701
Farma Dolné Kočkovce-výkrm brojlerov Dolné Kočkovce 770460304 6. 6. bod a) IŽP Žilina JANEK s.r.o., Dolný Moštenec 122, Považská Bystrica, 01701
Farma Púchov-odchovne mládok, produkcia vajec Vsetínska cesta 1333, 020 01 Púchov 770460204 6. 6. bod a) IŽP Žilina JANEK s.r.o., Dolný Moštenec 122, Považská Bystrica, 01701
Farma Veľké Bierovce - odchovne mládok, produkcia vajec 913 11 Veľké Bierovce 770530104 6. 6. bod a) IŽP Žilina JANEK s.r.o., Dolný Moštenec 122, Považská Bystrica, 01701
výkrm ošípaných Gôtovany 770460404 6. 6. bod b) IŽP Žilina JANEK s.r.o., Dolný Moštenec 122, Považská Bystrica, 01701