Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
AGROPOINT, s.r.o. farma výkrmu brojlerových kurčiat Mojšová Lúčka Mojšová Lúčka 770440204 6. 6. bod a) IŽP Žilina AGROPOINT, s.r.o., Pri celulózke 1555/68, Žilina, 01001